Càmping Benelux

Pineda Mirona, S.L.
CIF B-62988183

Afores Levante
Apartat de Correus 118
08350 Arenys de Mar

Política de privacitat i protecció de dades personals

Aquesta seu web ha estat creada i és mantinguda per Pineda Mirona SL. L'objectiu d'aquesta web és proporcionar informació útil i de diversa índole a qualsevol persona o entitat que trobi vàlida i convenient aquesta informació, així com oferir-li la possibilitat d'adquirir els productes que s'hi mostren. L'accés a la infrastructura web és lliure i gratuïta, excepte zones restringides en exclusiva per als usuaris que es registrin.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol), Pineda Mirona SL posa en el seu coneixement el següent:

 1. Les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar els formularis d'aquesta web quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Pineda Mirona SL.
 2. En registrar-se, l'usuari o usuària dóna el seu consentiment per a que Pineda Mirona SL utilitzi les seves dades personals a fi d'informar-lo sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Pineda Mirona SL prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-lo de la finalitat a què es destinaran dites dades.
 3. L'usuari o usuària garanteix que les dades personals facilitades són veraces, i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació en els mateixos.
 4. En qualsevol moment, l'usuari o usuària podrà revocar el consentiment prestat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l'article 2.2. de la L.O. 15/1999, mitjançant petició escrita dirigida a Càmping Benelux - Pineda Mirona SL - Ref. Protecció de dades - Afores Levante, Apartat de Correus 118, 08350 Arenys de Mar - cbenelux@cbenelux.com

Aquesta política de privacitat resulta aplicable als continguts de la pàgina web de Pineda Mirona SL, qui, per tant, no es fa responsable ni garanteix el compliment de la mateixa en els accessos que es produeixin a través dels enllaços que puguin recollir-se en els seus diferents continguts.

Avís legal

1. Propietat intel·lectual

Excepte indicació en contrari, els drets de propietat intel·lectual de la web, així com dels seus diferents continguts són titularitat de Pineda Mirona SL. Queda terminantment prohibit realitzar qualsevol alteració d'aquesta pàgina. Pineda Mirona SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de manipulacions o alteracions no autoritzades. Pineda Mirona SL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense citar el seu origen o sense sol·licitar autorització expressa per a això. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Pineda Mirona SL donarà lloc a l'exercici de les accions que corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

2. Condicions d'utilització

 • Garantia d'errors
  Pineda Mirona SL no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquesta seu web i continguts situats fora del mateix, o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest web. Tals enllaços tenen exclusivament una finalitat informativa i en cap cas impliquen el suport de Pineda Mirona SL a les persones o entitats autores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.
  Pineda Mirona SL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar-se amb caràcter general com vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.

 • Utilització lícita
  El usuari de aquesta pàgina web i dels seus serveis s'obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s'abstindrà d'utilitzar la web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Qui incompleixin aquesta obligació respondran, enfront de Pineda Mirona SL i enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

 • Disponibilitat del servei
  Pineda Mirona SL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en la seva web o en la seva configuració o presentació. Pineda Mirona SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
  Pineda Mirona SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

3. Responsabilitat per l'ús de la informació continguda

L'usuari o usuària és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota el seu única i exclusiva responsabilitat. Tant l'accés a la web, com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Pineda Mirona SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús d'informació ni de l'aplicació que d'ells es realitzi per a donar suport qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. Pineda Mirona SL no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

4. Llei aplicable i jurisdicció

La utilització d'aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l'entorn legal del usuari. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d'aquestes condicions es resoldrà en els tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat Pineda Mirona SL.